Thông tin ilcoin. kiểm tra ilcoin

Blockchain ilcoin - Sử Dụng Thuật Toán SHA-256, mỗi khối có 5.000 ilc và cứ 4 năm giảm 1/2, Tổng cung 2.5 tỷ ilcoin, có Tốc độ giao dịch 128.561 TX/S, và có Smart Contract.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: