Làm thế nào để tiền điện tử có giá trị?

Tiền điện tử có giá trị vì cùng một lý do mà tiền, nói chung, có giá trị, niềm tin. Khi mọi người tin tưởng một mặt hàng và cho nó giá trị, nó trở thành một loại tiền tệ, đó là lý do tương tự tại sao fiat có giá trị và tại sao vàng có giá trị ngay từ đầu. Vì vậy, khi một hàng hóa nhất định được đưa ra giá trị, giá trị thay đổi theo một trong những quy tắc lâu đời nhất trong kinh tế, được gọi là Cung và Cầu.

Cung và cầu là gì?

Đây là biểu đồ cung-cầu và một trong những điều phổ biến nhất mà bạn sẽ thấy như trong kinh tế học. Như bạn có thể thấy, nhu cầu về hàng hóa tỷ lệ nghịch với nguồn cung của nó. Điểm mà hai biểu đồ gặp nhau là điểm cân bằng tức là điểm ngọt nơi bạn muốn trở thành. Vì vậy, hãy sử dụng logic này cho tiền điện tử và nói chung, bitcoin.

Nguồn cung bitcoin được cố định ở mức 21 triệu. Đó là giới hạn thị trường trên tất cả bitcoin. Vì tổng số đã được cố định, có một số điều cần được xem xét khi nói đến việc cung cấp bitcoin. Bởi vì điều này, một số quy định cần phải được thực hiện để đảm bảo rằng bitcoin ngày càng khó khai thác hơn. Nếu các bước này không được thực hiện, các công ty khai thác sẽ khai thác bừa bãi, bơm hết số bitcoin còn lại và đưa nó vào thị trường, làm giảm giá trị tổng thể của nó.

Để đảm bảo rằng các công ty khai thác không bơm hết bitcoin ngay lập tức, các bước sau đây được thực hiện:

  • Một khối mới được thêm vào chuỗi chỉ trong khoảng thời gian 10 phút dẫn đến phần thưởng là 50 bitcoin (và nó giảm 1/2 mỗi 4 năm tức là 210.000). Thời gian phải được cố định để đảm bảo rằng các thợ mỏ không chỉ tiếp tục thêm các khối vào chuỗi mà không có quy định.
  • Điều thứ hai mà giao thức bitcoin làm là nó liên tục tăng mức độ khó khăn. Trong quá trình khai thác, hàm băm của khối cùng với số nonce cần nhỏ hơn một số cụ thể. Con số này được gọi là mức độ khó khăn của điểm số và thường bắt đầu bằng một số không. Khi độ khó tăng lên, số lượng cũng tăng theo.

Với hai yếu tố này và thực tế là việc khai thác đã trở thành một quy trình chuyên biệt hơn rất nhiều bao gồm đầu tư lớn, toàn bộ quá trình đảm bảo rằng việc cung cấp bitcoin trên thị trường được kiểm soát. Và điều này cũng đúng với tất cả các loại tiền điện tử, sử dụng bằng chứng công việc.

Nhu cầu của tiền điện tử phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố:

  • Lịch sử của tiền tệ là gì?
  • Gần đây nó có bị hack không?
  • Nó liên tục tạo ra kết quả gì ?
  • Đội Team đằng sau nó làm thế nào để nó tốt hơn  ?
  • Liệu nó có tiềm năng để trở nên tốt hơn không ?
  • Bao nhiêu là sự cường điệu xung quanh nó ?

Tất cả những yếu tố này quyết định mức độ nóng của tiền tệ và do đó, giá trị thay đổi tùy theo nhu cầu của nó.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: