Sự khác biệt giữa Coin và Token là gì?

Về đầu cơ thị trường chứng khoán thì không có sự khác biệt. Tuy nhiên, việc sử dụng thực tế không thể đạt được kết quả bằng các Token.
Một Token nên được coi là một lời hứa, không phải là một sản phẩm hoàn chỉnh. Trái ngược với Token, một đồng tiền (Coin) cần phải có Blockchain.

Token là nguyên nhân gây ra các vấn đề lớn nhất trong năm ngoái (cuối 2017 và đầu 2018), chủ yếu được Ethereum mang lại. Tự do quá mức khiến nhiều người tạo ra các dự án với mục đích lừa đảo. Các dự án này Giá trị sai được bảo đảm bởi Sách trắng của họ được xác định rõ và các cố vấn đã được trả tiền.

Mặt khác, Coin rất khác biệt. Lý do là, tiền cần phải được sở hữu hệ thống riêng của họ. Một số câu hỏi có thể hợp lý: Có phải tất cả các đồng tiền đều có giá trị như nhau? Có sự khác biệt nào không? Vì đây là một câu hỏi về quan điểm, tôi sẽ không ủng hộ quan điểm của mình bằng các lập luận cá nhân. Tóm lại, theo niềm tin của tôi, không phải tất cả các đồng tiền đều giống nhau. Đối với tôi, hệ thống PoS khác với hệ thống PoW. Kích thước của các khối và bảo mật là tất cả các phần làm tăng giá trị của một đồng tiền.

Theo tôi, ILCoin luôn đi đầu trong ngành, vì nó đã phát triển các giá trị công nghệ mà nhiều đối thủ khác đơn giản là không thể sánh được. Hiện tại, trong số các đồng tiền, chúng tôi được liệt kê trên CoinMarketCap ở vị trí rất vinh dự. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Vào cuối năm nay, chúng ta sẽ chứng minh rằng ILCoin trên thực tế là đồng tiền tốt nhất thế giới. Dựa trên thực tế, tuyên bố này đứng vững với nền tảng của nó.

Theo Norbert Goffa

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: