Giá trị lớn nhất của một dự án là gì?

Nhiều người hỏi điều gì làm cho một dự án trở thành một dự án tốt. Rõ ràng, đối với một số người, giá trị thị trường của Bitcoin hoặc sự phổ biến của Ethereum có thể có nghĩa là một lợi thế nào đó. Hơn nữa, các dự án có thể được xây dựng theo cách mà EOS thực hiện, nghĩa là, nhằm mục đích xây dựng sự phụ thuộc mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Từ quan điểm của tôi, giá trị thực sự là cách hữu hình hơn. Kiến thức của con người là giá trị thực sự, bao gồm chuyên môn của những người thực hiện dự án, vai trò của mọi nhà phát triển, đối tác và toàn bộ quản lý, những người đóng góp vào sự thành công của các dự án bằng cách cung cấp và chia sẻ vốn trí tuệ của họ.

Tại sao tôi coi ILCoin là một dự án mạnh mẽ và thành công? Câu trả lời rất đơn giản và dễ hiểu: Nhà phát triển. Nó không phải là một công cụ tiếp thị để tự biện minh, cũng không phải là một loại ý kiến ​​chủ quan, bởi vì trên thực tế, các nhà phát triển của chúng tôi đã đạt được kết quả khá độc đáo.

C2P và kích thước khối 25 MB – trên cơ sở SHA-256 PoW – ngụ ý rằng chúng tôi là tiền điện tử SHA-256 hàng đầu thế giới. Một số phát triển chứng minh rằng nhóm phát triển ILCoin, thực sự, thuộc về các đội nổi tiếng hàng đầu thế giới. Kết quả nào mà EOS hoặc Ethereum có thể giới thiệu trong năm trước? Bitcoin Cash và các đồng tiền hàng đầu khác tạo ra kết quả gì? Tôi tin, không nhiều, nếu có.

Do đó, giá trị lớn nhất vẫn là đội ngũ phát triển, nhóm, bằng cách sử dụng các giải pháp sáng tạo, là đủ và có khả năng xây dựng dự án và làm phong phú thị trường với những cơ hội mới, nơi người dùng cuối có thể khai thác tất cả các lợi ích mới nổi.

Vì IlCoin là một dự án thuộc loại này, nên thực sự, nó đáng để tham gia.

Theo Norbert Goffa

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: