Tiền điện tử và Blockchain là gì ?

Định nghĩa kỹ thuật của một loại tiền điện tử theo Investopedia là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo sử dụng mật mã để bảo mật. Định nghĩa này, giống như hầu hết các định nghĩa khác, khá khó hiểu và không bao gồm tất cả các loại – “tiền điện tử”.

Trong thực tế, cryptocurrency đã trở thành một thuật ngữ chung cho các loại hình kiếm tiền trực tuyến. Đối với hầu hết các phần, chúng liên quan đến một số hình thức mật mã, đó là một cách thú vị để nói rằng nó chỉ có thể được truy cập với thông tin đăng nhập chính xác – được gọi là “Private key“. Điều đó cũng có nghĩa là không thể sao chép tiền điện tử cho một giao dịch giả mạo. Ngoài ra, chúng được phân cấp, có nghĩa là chúng không bị kiểm soát bởi một người hoặc cơ quan quản lý. Thay vào đó, có các giao thức tại chỗ cho phép tiền điện tử tự chạy với đầu vào từ người dùng.

Công nghệ cho phép tiền điện tử hoạt động được gọi là – “blockchain“. Blockchain về cơ bản là một cơ sở dữ liệu ghi lại mỗi khi ai đó sử dụng một số loại tiền điện tử của họ để làm một cái gì đó. Vì tiền điện tử được phân cấp, thay vì có các giao dịch được ghi lại bởi ngân hàng hoặc chính phủ, các giao dịch được ghi lại trên blockchain và được tất cả các máy tính trên mạng chấp thuận. Mọi giao dịch đều được ghi lại trên một khối trên mạng, và khi có một giao dịch mới, khối đó được thêm vào danh sách tất cả các giao dịch trên mạng, tạo ra một chuỗi. Khi một giao dịch được thêm vào blockchain, không thể xóa hoặc thay đổi nó khỏi cơ sở dữ liệu.

Tiền điện tử đầu tiên, Bitcoin (BTC), được tạo ra vào năm 2009 bởi Satoshi Nakamoto (danh tính thực tế của anh ta không được biết). Ngày nay, Bitcoin vẫn là loại tiền điện tử phổ biến và có giá trị nhất. Nhưng, hiện có hàng ngàn loại khác nhau, bao gồm ILCoin (ILC) Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) 

Vì vậy, trong ngắn hạn, tiền điện tử là một hình thức phi tập trung và an toàn của tiền trực tuyến.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: