Bitcoin cần áp dụng nguyên tắc hoàn toàn mới trên thị trường Blockchain

Mọi người có liên quan đến tiền điện tử một ngày nào đó sẽ nhìn thấy và phát hiện ra rằng tiền điện tử không còn là một sự đổi mới khả thi. Điều này là do hệ thống ngân hàng truyền thống bắt kịp các quy trình xác nhận của nó, mà nó thực sự đang làm như chúng ta nói.

Viễn cảnh ác mộng này về hack, trộm cắp, sự chậm trễ trong giao dịch và tệ nhất là tổn thất tiền tệ sẽ sớm bị xóa bỏ nếu chúng ta xem xét công nghệ tốt nhất cho tất cả các loại tiền điện tử – không chỉ là một hệ thống thay thế.

Vấn đề về khả năng mở rộng Bitcoin liên quan đến các giới hạn về số lượng giao dịch mà mạng Bitcoin có thể xử lý. Nó có liên quan đến thực tế là các bản ghi (được gọi là các khối) trong chuỗi khối Bitcoin bị giới hạn về kích thước và tần suất xử lý.

Các giao dịch bitcoin chỉ có thể được cung cấp ở kích thước khối hiện tại là 1MB. Kích thước Miniblock của ILCoin là 25 MB trái ngược với kích thước khối hiện tại của Bitcoin 1 MB. Hai dữ liệu này không đưa ra ý nghĩa tổng thể về những gì Bitcoin cần áp dụng.

Giao thức Rift : thay đổi cuộc chơi?

Kích thước khối lớn hơn là một bức tranh đơn giản về những gì được cung cấp bởi Nhóm phát triển ILCoin. Với việc triển khai Giao thức Rift, kích thước khối có thể được mở rộng lên hơn 1,5 GB. Vậy thì, những gì được đề nghị?

Tốc độ giao dịch không phải là thước đo lý tưởng cho việc hệ thống tuyệt vời như thế nào mà thay vào đó, nó có hiệu quả hoặc đo lường bằng cách hệ thống được thực hiện với bao nhiêu tài nguyên. Lý tưởng nhất, những gì hệ thống thế giới cần là thứ có thể thực sự thay thế các hệ thống truyền thống được xây dựng xung quanh ý thích của những người nắm giữ thị trường thế giới hiện tại.

Rift-Protocol là nền tảng cho DCB (chuỗi khối đám mây phi tập trung). Điều này có nghĩa là Rift-Protocol và C2P (Giao thức chuỗi lệnh) là các yêu cầu đối với DCB. Hệ thống lưu trữ dữ liệu dựa trên chuỗi như DCB được thực hiện với Rift-Protocol. Kiến trúc Rift có thể được coi là một lớp khối kép, trong đó các khối nhỏ có thể tự sao chép mà không cần khai thác.

Decentralized Cloud Blockchain (chuỗi khối đám mây phi tập trung) là nền tảng lưu trữ dữ liệu đầu tiên trên thế giới dựa trên hệ thống blockchain phi tập trung có thể cung cấp lưu trữ dữ liệu trên chuỗi. DCB phụ thuộc nhiều vào việc lưu trữ dữ liệu với một hệ thống được xây dựng dựa trên hệ thống Blockchain lai phân cấp SHA-256 ILCoin.

Cách mạng hóa các khái niệm về tiền điện tử

Dự án bao gồm nhiều khả năng lưu trữ dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn ở video, hình ảnh và tệp tin. Một ưu đãi độc quyền của Nhóm phát triển ILCoin cho các đối tác là nền tảng riêng của họ bên cạnh tiền điện tử.

Loại tính năng thứ ba độc quyền này của ILCoin – gần nhất với việc sử dụng blockchain thực sự – nó sẽ cách mạng hóa các khái niệm hiện tại về tiền điện tử.

Crypto cho đến nay đã bị tách ra một cách kỳ lạ khỏi nền kinh tế thế giới thực. Đối với tất cả các hoạt động trong nền kinh tế tiền điện tử – và các tiêu đề về số lượng tăng hoặc giảm – nó không ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế trong thế giới thực.

Nếu mọi người tin rằng Bitcoin là một sự thay thế hợp pháp cho hệ thống tiền tệ hiện tại – hãy đặt ra điều đó sẽ xảy ra như thế nào. Lập một kế hoạch không có lỗ hổng to lớn thực sự rõ ràng trong đó – và điều đó cho thấy sự hiểu biết về cách thức hệ thống hiện tại hoạt động và những thứ nó làm.

Quá trình ILCoin được thực hiện như một phần của mục tiêu dài hạn với các bước bao gồm – phương pháp phòng thủ, hệ thống nút đối tác phi tập trung và nền tảng dựa trên hợp đồng thông minh; tất cả đều là một phần của việc sáng tạo DCB.

Nền tảng ILCoin được thiết kế để đạt được mức độ bảo mật tối cao, tuy nhiên nó vẫn có các tính năng dễ sử dụng. Mục đích của nhóm là đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với khung lưu trữ dữ liệu hiện được biết đến và do đó, tạo ra một cách tiếp cận giá trị minh bạch và công bằng hơn đối với các quy trình kinh tế, pháp lý và tài chính, như họ đã tuyên bố.

Chỉ phê bình hệ thống hiện tại là xấu không có nghĩa là hệ thống của bạn tốt hơn. Bạn cần thể hiện điều đó. Hãy xem điều gì xảy ra khi Nhóm phát triển ILCoin bắt đầu đưa công nghệ của họ vào hoạt động. .

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: