Blockchain là gì ? và tại sao hợp đồng thông minh quan trọng ?

Blockchain là gì ?

1. Mô hình tính toán mạng lưới, tổ chức kiểu phi tập trung, các nút mạng nối nhau.
2. Với dữ liệu ghi chép kiểu sổ cái, lưu phân tán, đồng bộ liên tục nhờ cơ chế đồng thuận
3. Được đảm bảo an ninh bằng hàm băm mật mã, chữ ký số và cấu trúc lưu trữ móc xích các khối dữ liệu.

Blockchain có tính chất không thể đảo ngược vì dữ liệu chỉ ghi thêm mà không sửa, không xoá.

. Blockchain có tính bền vững cao về dữ liệu lưu, khi số nút mạng đủ nhiều và liên tục bổ sung.

. Blockchain luôn online, luôn sẵn sàng vì các node gần như không bao giờ tắt đồng thời. Hệ thống có nhiều điểm truy cập, không có nút cổ chai.

. Blockchain có tính minh bạch cao vì dữ liệu lưu khắp nơi và bất kỳ nút mạng nào cũng có thể xem toàn bộ sổ.

. Blockchain khó bị tấn công nhờ:

1. Sử dụng chữ ký số bảo vệ giao dịch
=> không thể giả mạo hay sửa đổi giao dịch.

2. Sử dụng các cơ chế lưu trữ kiểu móc xích
=> đảo ngược dữ liệu là bất khả thi

3. Đòi hỏi TỐN TÀI NGUYÊN trong quá trình tạo các khối dữ liệu block.
=> chi phí tấn công là quá lớn và độ khó kỹ thuật quá cao.

Để thực sự hiểu được blockchain chúng ta cần xem xét chính định nghĩa của chính blockchain. Một blockchain, ở cốt lõi của nó, là một sổ cái bất biến phi tập trung của các sự kiện hoặc giao dịch trong đó sự thật được thực thi bởi một cơ chế đồng thuận. Trong các blockchain công khai như Bitcoin, Ethereum và ILCoin, sự đồng thuận này đạt được thông qua một bằng chứng công việc – Proof of Work (POW) hoặc khai thác. Trong Permissioned blockchain (blockchain được cấp phép), có thể đạt được sự đồng thuận thông qua những người tham gia cung cấp chữ ký điện tử để bỏ phiếu cho những gì được viết. Dù bằng cách nào, không có cơ quan trung ương phân xử những gì là đúng.

Tại sao hợp đồng thông minh và tùy chọn lai quan trọng ?

Điểm cân nhắc cuối cùng khi xem xét các blockchain là cách họ dự định mở rộng ra ngoài cơ sở dữ liệu riêng tư và cách các công cụ của họ – như ngôn ngữ hợp đồng thông minh – có ý định giúp các doanh nghiệp thành công ở quy mô lớn hơn. Hãy nhớ rằng, một hợp đồng thông minh không chỉ là một đoạn mã; mà nó là một đại diện của một logic kinh doanh. Hợp đồng thông minh có thể bảo đảm một ngôi nhà trên blockchain, đảm bảo nhận dạng kỹ thuật số hoặc thậm chí đại diện cho một giao dịch ký quỹ giữa những người mua và bán một chiếc xe đã qua sử dụng. Điều quan trọng là một hợp đồng thông minh là đáng tin cậy và luôn luôn làm những gì nó nói.
Khi nói đến việc xây dựng bất cứ điều gì trên blockchain, bạn cần có khả năng đại diện cho những gì bạn muốn làm (mua, bán, gói dữ liệu, v.v.) thông qua các hợp đồng thông minh. Ngôn ngữ của bạn càng dễ sử dụng hoặc đơn giản, bạn sẽ càng xây dựng nhanh thứ bạn muốn và có được nó trước mắt cho các bên liên quan. Quan trọng hơn, bạn muốn chức năng hợp đồng thông minh có thể tạo ra doanh thu hoặc một số kết quả tích cực cho doanh nghiệp của bạn. 

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: