Công nghệ Rift của dự án ILCoin Blockchain.

Thông qua nghiên cứu và phát triển liên tục, thành công – thất bại – thử nghiệm và chuyên cần sửa lỗi, các nhà phát triển đã vạch ra một cách chắc chắn các trường hợp sử dụng và hạn chế của Blockchain. Nhưng những ý tưởng nào mà đó không chỉ là khái niệm? Những ứng dụng nào của công nghệ blockchain có chức năng, có thể sử dụng được và sẽ đứng trước thử thách của thời gian? Nói tóm lại, làm thế nào người ta có thể tránh được ngõ cụt ?

Tiên đề chính của công nghệ blockchain là nếu không có một mạng lưới mạnh mẽ với một mạng lưới các nút được phân phối rộng rãi, thì không có mạng nào có thể phục vụ đầy đủ cho người dùng của nó.

Khái niệm cốt lõi thúc đẩy ILCoin DCB (Blockchain đám mây phân cấp) là cung cấp một phạm vi rộng hơn các khả năng lưu trữ dữ liệu trên chuỗi bao gồm nhưng không giới hạn ở video, hình ảnh và các tệp tin. Nhóm phát triển ILCoin sẽ cung cấp không chỉ một loại tiền điện tử đơn giản cho các đối tác mà còn là nền tảng riêng tích hợp lưu trữ dữ liệu. Tính năng độc quyền này của ILCoin được định vị để cách mạng hóa mô hình blockchain hiện tại và mở ra cánh cửa cho một loạt các trường hợp sử dụng ngoài phạm vi tiền điện tử.

Giao thức Rift là nền tảng và cơ sở của DCB, nó cho phép dữ liệu được lưu trữ trên chuỗi thông qua một kiến ​​trúc tinh thần hóa dữ liệu mang tính cách mạng, năng động. Hoạt động cùng với Giao thức chuỗi lệnh (C2P), RIFT tích hợp với DCB để thiết lập hệ thống lưu trữ dữ liệu dựa trên chuỗi mà bất kỳ công nghệ nào khác không thể thực hiện được.

Lưu trữ dữ liệu với hệ thống chuỗi

Decentralized Cloud Blockchain  là nền tảng lưu trữ dữ liệu đầu tiên trên thế giới dựa trên hệ thống blockchain phi tập trung có thể lưu trữ dữ liệu lớn trên chuỗi. DCB lưu trữ dữ liệu trực tuyến bằng cách sử dụng hệ thống Blockchain lai phân cấp SHA-256 ILCoin, đảm bảo tất cả dữ liệu được bảo vệ bởi bảo mật mạnh nhất có thể.

Giao thức Rift có kích thước khối không giới hạn. Các khối được khai thác trong giao thức RIFT chứa Mini-Blocks, chứa cả giao dịch và dữ liệu. Từ góc độ kỹ thuật, RIFT có hai chuỗi – một chuỗi bao gồm các khối và một chuỗi bao gồm các Khối nhỏ – được kết nối trực tiếp thông qua quy trình tham chiếu duy nhất.

Kích thước khối nhỏ của Rift là 25MB so với kích thước khối hiện tại của Bitcoin là 1MB. Khối nhỏ tồn tại trên lớp Khối nhỏ, bên dưới lớp Khối. Mỗi khối chứa tối đa 5GB Khối nhỏ, cho phép ILCoin thực hiện tối đa 128.561 giao dịch mỗi giây với thời gian tạo khối trung bình 3 phút. Các khối nhỏ độc lập trong chức năng giao thức Rift theo cách thức nhỏ gọn, sao chép để cho phép giao dịch nhanh hơn mỗi giây (TPS).

Mini-Blocks hoạt động như các khối theo nghĩa truyền thống, nhưng không được khai thác. Các khối nhỏ được khép kín trong các khối tiêu chuẩn thông qua một hệ thống tham chiếu. Các khối này chứa tất cả các giao dịch trong mạng ILCoin. Băm Mini-Blocks được thực hiện tự động, loại bỏ nhu cầu khai thác. Khối duy nhất được khai thác là khối truyền thống.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: