Tại sao giao thức Rift là một công cụ thay đổi cuộc chơi cho ngành công nghiệp blockchain?

Giao Thức Rift là gì ?

Giao thức #RIFT giới thiệu một cấu trúc mạng hoàn toàn mới, kèm theo đồng bộ hóa cùng một lúc , giúp tối ưu hóa việc truyền dữ liệu. Vận hành khối lớn 5GB là điều mà không dự án nào khác từng làm, vì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ xử lý. Rift không chỉ quản lý để làm điều đó, mà còn cung cấp tốc độ giao dịch hàng triệu giao dịch mỗi giây, vượt qua bất kỳ mạng thanh toán hiện tại nào hàng chục lần, loại bỏ nhu cầu sử dụng bộ nhớ ngoài. Với các khối 5 Gb, mỗi giao dịch là 232 byte và thời gian tạo khối trung bình 3 phút, RIFT cho thấy tốc độ thực tế của mỗi khối là 23.140.987 giao dịch. tương ứng với 128.561 Giao dịch mỗi giây, mà hiện nay chưa có một mạng nào có thể thực hiện được.

Do thực tế là tất cả dữ liệu có thể được lưu trữ bên trong các khối và sự an toàn của các giao dịch blockchain, giao thức cũng cung cấp bảo mật vô song, – ngay cả khi so sánh với các hệ thống thanh toán hiện đại lớn như Visa hoặc Mastercard. Trên hết, nó cho phép hỗ trợ cho hàng triệu người dùng hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào, tất cả đều có thể sử dụng lưu trữ dữ liệu phi tập trung của nó – điều không thể thực hiện được nếu không có công nghệ như RIFT. Với sự phát triển này, ILCoin đi trước một bước so với bất kỳ dự án nào khác, với kết quả không thể so sánh về bảo mật và khả năng mở rộng, cuối cùng nó có thể cung cấp năng lượng cho blockchain để thực hiện ở các cấp.

Rift giải quyết những thách thức hiện tại và tương lai phải đối mặt với công nghệ Blockchain

Theo định nghĩa của Rift, Lớp khối nhỏ (Mini-Block) có tham chiếu đến khối chính (Block-Layer) (từ Lớp khối) và một tham chiếu khác đến Khối nhỏ cuối cùng (trong Lớp khối nhỏ).

  • Mỗi Khối trong chuỗi tham chiếu đến khối cuối cùng trong Lớp Khối.
  • Mỗi Contains tham chiếu vật lý đến khối và kích thước của nó.
  • Mỗi Khối nhỏ trong chuỗi tham chiếu đến khối chính trong Lớp Khối.
  • Mỗi Khối nhỏ trong chuỗi tham chiếu đến khối cuối cùng trong Lớp Khối nhỏ.
  • Mỗi Contains tham chiếu vật lý cho Khối nhỏ và kích thước của nó.

Công nghệ RIFT có khả năng giải quyết hoàn toàn các thách thức về khả năng mở rộng và thông lượng giao dịch mà nhu cầu cần áp dụng ở quy mô lớn. Sử dụng Giao thức Rift, nó có thể tạo ra các mạng blockchain nhanh, an toàn và hoàn toàn phi tập trung phù hợp cho các trường hợp sử dụng trên cả lĩnh vực doanh nghiệp và công cộng.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: