Đây là các bản cập nhật mã nguồn của năm 2019

  • Đây là các bản cập nhật mã nguồn của năm 2019

ILCoin core 0.15.7
Phát hành này vào ngày 4 tháng 4 năm 2019 ·
Phiên bản phát hành đầu tiên cho Github, chúng tôi mở mã nguồn.

ILCoin core 0.15.8
Phát hành này vào ngày 30 tháng 7 năm 2019
Cải thiện đồng bộ hóa P2P.

ILCoin core 0.15.9
Phát hành này vào ngày 27 tháng 8 năm 2019
Cho phép bảo mật lớp bổ sung hỗ trợ VPN.

ILCoin core 0.15.9.1
Phát hành này vào ngày 5 tháng 9 năm 2019 ·
– Cải thiện khi ngắt kết nối ngang hàng được phát hiện xác thực gửi lại chứng chỉ được kích hoạt.
– Cải thiện để đảm bảo rằng nếu trong trường hợp có điều gì đó khác xảy ra trong quá trình xác thực cầu nối của chứng chỉ và không có trả lời nào xuất hiện sau một thời gian nhất định, không có câu trả lời thì xác thực chứng chỉ được kích hoạt.
– Việc cải thiện được triển khai để tránh các khối được nhận với các chứng chỉ trống, nếu đúng như vậy thì chúng tôi đánh dấu khối là không nhận được để buộc blockchain phải đồng bộ lại.

ILCoin core 0.16.0
Phát hành này vào ngày 20 tháng 11 năm 2019
https://github.com/ILCoinDevTeam/ilcoin-master/release/tag/0.16.0
– Đây là phiên bản đầu tiên của việc thực hiện giao thức Rift.

ILCoin core 0.16.01
Phát hành này vào ngày 22 tháng 12 năm 2019
https://github.com/ILCoinDevTeam/ilcoin-master/release/tag/0.16.01
– Phiên bản này sửa thứ tự mà Block và các miniblock ghi vào blockchain, bây giờ block đang chờ miniblock đến để kích hoạt chuỗi hoạt động tốt nhất.
– Phiên bản này cho phép lệnh RPC getblock kết hợp kích thước đầy đủ theo byte của Block và các miniBlock.

ILCoin core 0.16.03.1
Phát hành này vào ngày 30 tháng 3 năm 2020
https://github.com/ILCoinDevTeam/ilcoin-master/release/tag/0.16.03.1
– Khắc phục sự cố được tìm thấy đối với giao thức C2P tránh va chạm trong mã định danh duy nhất trong quá trình xác thực các khối và các chứng chỉ miniblocks.

ILCoin core 0.16.04
Phát hành này vào ngày 02 tháng 4 năm 2020
https://github.com/ILCoinDevTeam/ilcoin-master/release/tag/0.16.04
– Khắc phục sự cố được tìm thấy trên giao thức RIFT để kết nối miniblocks với blockchain, vấn đề được tìm thấy duy nhất và cuối cùng. Đây là một bản nâng cấp cần thiết cho tất cả những người sử dụng QT để có thể đồng bộ đúng cách với blockchain ILCoin.
– Bản cập nhật này yêu cầu blockchain phải được rescan lại sau khi cập nhật mã nguồn này.

Reindexing the Linux Node:
ilcoind -datadir=[path] -reindex &

Reindexing the Windows Qt Wallet:
ILCoin-Qt.exe -datadir=[path] -reindex &

Reindexing the Mac Qt Wallet:
ILCoin-Qt -datadir=[path] -reindex &

Download Windows Qt Wallet:
https://ilcoincrypto.com/assets/ILCoin-Qt.exe

Download Mac Qt Wallet:
https://ilcoincrypto.com/assets/ILCoin-Qt.dmg

Nếu cần hỗ trợ nào, hãy gửi thư đến support@ilcoincrypto.com.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: