Bản chi tiết kế hoạch (DCB) Decentralized Cloud Blockchain

Khi nói đến việc phân cấp, phải làm rõ rằng chúng ta đang nói về việc chạy tự do các nút trong đó mọi giao dịch đều minh bạch hoặc cho phép tự do tạo khối. Mỗi sự đồng thuận chúng tôi hiện đang biết đều có những thiếu sót riêng. Ý tưởng của chúng tôi là tạo ra một hệ thống blockchain phức tạp với mục tiêu cuối cùng là lưu trữ dữ liệu dựa trên chuỗi. Tuy nhiên, để chạy hiệu quả một nền tảng như thế này trong dài hạn, chúng ta cần ưu tiên về bảo mật.

Nhóm phát triển ILCoin đã thiết kế lại hoàn toàn khái niệm xây dựng và kết cấu cơ bản chung của công nghệ blockchain, điều này cũng chứng tỏ chúng tôi không phải là một bản sao cũng không phải là một hệ thống nhân bản của Drake. Chúng tôi tin rằng, với suy nghĩ hiện tại của hầu hết mọi người, gần như không thể khai thác những lợi ích quan trọng nhất của công nghệ blockchain.

Thị trường cần sự đổi mới và nhiều giải pháp hơn, phát triển blockchain phải biểu thị nhiều hơn là chỉ thúc đẩy xử lý giao dịch hoặc DApp. Các giải pháp có vẻ đơn giản và thiết thực có thể ngụ ý những tổn thất nghiêm trọng cho người dùng trong thời gian dài. Các đặc điểm dễ sử dụng không thể là các phép đo cho một khái niệm chất lượng trong công nghệ blockchain. Mặc dù chúng ta vẫn phải nhắm đến một giao diện thân thiện với người dùng, nhưng những thỏa hiệp ngắn hạn để tăng mức độ phổ biến không được thay thế chất lượng.

Lưu trữ dữ liệu dựa trên chuỗi là tương lai và DCB là giải pháp sẽ cung cấp cho người dùng. Dữ liệu được lưu trữ trong các khối và các hạn chế nghiêm ngặt để truy cập dữ liệu riêng tư hiện được cho là phạm vi tối đa của công nghệ blockchain. Thách thức lớn nhất là lưu trữ dữ liệu dựa trên chuỗi, các tệp và tài liệu dựa trên chuỗi.

Hệ thống nút đối tác về cơ bản liên quan đến phần thưởng cho những người sử dụng hệ thống nút ILC; cho dù đó là để tạo DApps hoặc chạy các nút đầy đủ trên DCB. DCB là tất cả về tương lai trái ngược với các giải pháp thay thế nhằm thỏa mãn các nhu cầu được đặt ra bởi những khó khăn trong giao tiếp tiếp thị ngày hôm nay.

Định nghĩa DCB

Decentralized Cloud Blockchain (DCB) là một phần mềm dựa trên giao thức RIFT cung cấp khả năng có một môi trường được mã hóa hoàn toàn thông qua Mini-Blocks. Bạn sẽ có thể lưu trữ các phiên bản khác nhau của bất kỳ phương tiện nào, chẳng hạn như các tệp lớn, video, hình ảnh, văn bản, cơ sở dữ liệu, v.v., về cơ bản bất kỳ tệp nào bạn muốn lưu trữ. Chúng tôi cũng có khả năng theo dõi các phiên bản của tệp; lưu giữ hồ sơ về những thay đổi lịch sử. Tất cả điều này trong một hệ thống tự trị phi tập trung hoàn chỉnh, dựa trên đám mây, mạng ngang hàng (Peer to peer), SHA-256 và PoW.

1. Lưu trữ tệp trong blockchain – Chế độ xem chung.

a. DCB yêu cầu độ sâu mã hóa mong muốn
b. Sau đó, nó sẽ mã hóa tệp bằng mật khẩu giải mã của người dùng lựa chọn.
c. Nó sẽ phân chia tệp theo độ sâu mã hóa được yêu cầu.
d. Cuối cùng, mỗi phần của tệp được mã hóa một lần nữa và sẽ được lưu trữ vật lý trong Mini-Blocks

2. Phần mềm giao tiếp với API (Người dùng gửi tệp mới để lưu trữ).

a. Người dùng chọn một tệp để tải lên, giới thiệu mức độ sâu mã hóa mong muốn và giới thiệu mật khẩu mã hóa.

b. Tệp được tải lên Phần mềm Cloud Explorer (CES). Phần mềm này tương tác với DCB

c. Khi tệp được tải lên máy chủ, nó sẽ phân chia theo độ sâu mã hóa mong muốn

d. Mỗi đoạn của tệp được mã hóa bằng mật khẩu mã hóa mà người dùng đã nhập trước đó. (2.a.)

e. CES yêu cầu DCB một tham chiếu Main Hash mới để bắt đầu quá trình tải lên

f. CES gửi từng phần của tệp tới DCB thông qua giao tiếp API

g. API DCB trả lời cuộc gọi bằng phản hồi JSON thành công. Nếu câu trả lời này không hợp lệ, CES có thể thử lại.

h. Khi tất cả các phần của tệp được gửi, quá trình tải lên sẽ hoàn tất

I. Tất cả các giá trị băm của các phần của tệp và Hash chính cùng nhau tạo ra một đầu vào sẽ được ghi lại trong một trong các Khối (Khối PoW, lớp đầu tiên)

j. Tất cả các phần của tệp là các nút ngang hàng với các nút DCB và được thêm vào nhóm bộ nhớ

k. Phần mềm Mining Pool đọc các tệp đang chờ xử lý vẫn cần xác nhận và tạo Mini-Block cho từng phần của tệp. Nó đặt càng nhiều phần tệp càng tốt bên trong chúng với giới hạn kích thước cho mỗi Khối nhỏ 25 MB (từ các tệp chính khác nhau)

l. Khi một Khối được khai thác với Khối nhỏ của nó, quá trình được hoàn thành.

Chia sẻ thông tin Tệp
Nhiều lần dữ liệu được phân chia, mức độ sâu mã hóa cao hơn sẽ có Quá trình như sau :

1. Người dùng chọn mức độ mã hóa
2. Tệp tin sẽ được mã hóa
3. Mỗi Mini-Block được mã hóa bằng các hàm băm khác nhau
4. Để truy xuất thông tin, mỗi Khối nhỏ phải được giải mã
5. Cần có khóa riêng để mở từng Mini-Block
6. Sau đó, dữ liệu giải mã cần được gắn kết lại
7. Sau khi tập tin được lắp ráp, khóa riêng được yêu cầu để giải mã nó và để có thể xem nó. 

ILCoin DEV Team

Comment (1)

  1. Hongthu
    Hongthu

    Hay quá đi

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: