Một số Hướng dẫn và thông tin khác về Coinpayment

Hiện nay Coinpayment chấp nhận giải quyết 6 loại tiền Fiat
  • Cài đặt tính năng chuyển đổi hàng loạt – (Trên thanh menu chọn Account -> Coin Acceptance Setting -> Bulk Coinversion Setting.)
  • Biểu mẫu này sẽ cho phép bạn đặt tất cả các đồng tiền có thể chuyển đổi thành đồng tiền bạn chọn tự động thay vì thực hiện từng đồng một cách thủ công.
  • Bạn cần phải KYC hoàn chỉnh để kích hoạt mọi chuyển đổi.
  • Chế độ xuất chi :
    To Balance – Coin được lưu trữ trong Ví CoinPayments của bạn. (Để trống trường địa chỉ cho chế độ này).
    ASAP – Tiền xu được gửi đến địa chỉ được chỉ định ngay sau khi thanh toán được hoàn thành.

Và Tính đến thời điểm hiện tại có 68 Đồng coin được tích hợp vào cổng thanh toán & xử lý thanh toán cho các loại hình tiền điện tử khác nhau. https://www.coinpayments.net/supported-coins

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: