Tầm quan trọng của các sàn giao dịch Phi Tập Trung : Ảnh hưởng quyền tự do trong giao dịch.

Bài Viết được dịch từ : https://medium.com/@norbert.goffa/the-importance-of-decentralized-exchanges-influence-free-trading-64af8ce786ba

“Phương pháp phi tập trung đối với tiền điện tử thực sự đáng giá bao nhiêu nếu các sàn giao dịch có thể thực hiện quyền lực tập trung đối với giao dịch?”

Nhóm Phát triển ILCOIN đã và đang nhấn mạnh tầm quan trọng của cách giải thích chính xác và thực tế về phương pháp tiếp cận phi tập trung. Nhận thức chung rằng mã – mã nguồn mở hoàn toàn – có thể truy cập được cho bất kỳ ai rõ ràng là đúng. Do đó, vai trò của kiểm soát trung tâm là không khả thi. Tuy nhiên, nó không phải là đơn giản bởi vì việc sử dụng thực tế của tiền điện tử được tạo thành từ nhiều thành phần hơn là khả năng kết nối tự do với mã nguồn mở.

Tôi đã giải thích trong các bài phỏng vấn trước đây và các bài báo trên Phương tiện rằng việc tạo khối tự do, chạy các nút và quyền truy cập dữ liệu phi tập trung không nhất thiết phải hiện thực hóa ở cùng một mức độ tự do.

Nói cách khác, phân quyền bị bóp méo trong mọi trường hợp quyền truy cập bị hạn chế. Một trong những ví dụ điển hình về điều này là khai thác Bitcoin. Mặc dù ai cũng có thể khai thác nhưng khi độ khó tăng lên, việc khai thác ngày càng trở nên tập trung hơn do chi phí ngày càng tăng. Tất nhiên, ví dụ này không phải là lời biện minh tuyệt đối rằng Bitcoin sẽ được tập trung hóa, nhưng nó vẫn làm lu mờ đi “raison d’être” của phương pháp duy tâm.

Ngoài việc tạo khối và vận hành giao dịch, một trong những vấn đề thú vị nhất là lưu trữ dữ liệu dựa trên blockchain. Quan điểm của phương pháp off-chain là dữ liệu không được lưu trữ trong khối – với chi phí cao – mà là bên ngoài khối. Trong trường hợp này, tính minh bạch được đảm bảo bởi các bản ghi được liên kết với dữ liệu và bản ghi nào xuất hiện cho mọi người tham gia trong mạng khi chạy các nút. Tuy nhiên, dữ liệu thực sự được lưu trữ sẽ không có sẵn cho tất cả mọi người. Câu hỏi duy nhất là liệu chúng ta có thể, trong trường hợp này, gọi hệ thống này là phi tập trung một cách chính xác hay không ?. Theo cách tiếp cận của chúng tôi, câu trả lời là “không”. Rõ ràng, cách tiếp cận này có thể được tranh luận, nhưng cần phải thấy rằng dữ liệu không nằm trong chuỗi khối không thể được coi là hoàn toàn minh bạch. Tuy nhiên, cách tiếp cận ngoài chuỗi cũng có vị trí và giá trị riêng của nó, nhưng người ta phải xem nó khác như thế nào so với cách tiếp cận dựa trên chuỗi.

Tôi tin rằng các trường hợp được đề cập ở trên không ảnh hưởng đến các điều kiện thị trường tiền điện tử ở mức độ tương tự như các sàn giao dịch. Điều này là do mặc dù chúng ta có Ethereum hoặc Bitcoin phi tập trung, nhưng sẽ có giá trị gì nếu chúng ta chỉ có thể nhận ra các cơ hội kinh doanh của mình trong khuôn khổ quy định trung tâm chủ quan của bên thứ ba. Nói cách khác, tiền điện tử phi tập trung trong một hệ thống tập trung sẽ biến thành tiền giống như hoạt động của hệ thống ngân hàng hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào khác. Rõ ràng, bản chất của cách tiếp cận phi tập trung sẽ là loại bỏ hoàn toàn khả năng ảnh hưởng của bên thứ ba trong các quy trình. Những thách thức có thể đi kèm với việc thực hiện điều này là một câu hỏi khác mà chỉ những giải pháp sáng tạo của công nghệ mới có thể đưa ra câu trả lời an tâm.

Tất nhiên, cách tiếp cận phi tập trung không liên quan đến mọi thứ. Vì vậy, tôi muốn đề nghị bạn không song song cách suy nghĩ cụ thể của tôi với giao dịch trên thị trường chứng khoán truyền thống. Ngoài ra, sau khi đọc những dòng này, tôi sẽ không muốn bất kỳ ai nghĩ rằng thị trường tiền điện tử sẽ tốt hơn nếu không có bất kỳ hình thức quy định nào. Đây không phải là trường hợp. Thay vào đó, nó nghiêng về các vấn đề trong cách tiếp cận đã phát triển về phân cấp – nó bị bóp méo và mang tính chủ quan trong nhiều trường hợp.
Việc phân quyền có ý nghĩa như thế nào nếu Coin hoặc Token mà ta đang sử dụng có thể bị thao túng, bị chuyển sang nơi khác hoặc bị hạn chế bởi một bên thứ ba? Các sàn giao dịch thực sự đóng một vai trò quan trọng và trong nhiều trường hợp, vai trò này không phù hợp với cách tiếp cận phi tập trung. Trò Chơi quyền lực – cùng với việc thao túng và có thể sử dụng thông tin liên quan đến tiền điện tử – khác xa với nhận thức kinh tế và xã hội liên quan đến phân quyền. Nói như vậy, không có nghĩa là mỗi và mọi sàn giao dịch tập trung đều luẩn quẩn. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là nhiều người trong số họ thường có xu hướng lạm dụng và lạm quyền chức vụ của mình.

Số lượng sàn giao dịch là vô hạn, nhưng như nhiều bài báo đã trình bày trước đây, khối lượng giao dịch thực tế của họ ít hơn đáng kể so với những gì các trang web niêm yết chỉ ra. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ của vấn đề. Vấn đề lớn hơn nằm ở tính chủ quan của các sàn giao dịch, vấn đề này chỉ có thể được giải quyết bởi các DEX (Sàn giao dịch phi tập trung). DEX là tương lai của tiền điện tử mã nguồn mở. Các sàn giao dịch này có thể khởi động thị trường tiền điện tử trên hành trình phát triển thực tế. Do đó, Ethereum hiện đang đóng một vai trò quan trọng trong các quy trình. Sự phát triển của hợp đồng thông minh chưa hoàn hảo nhưng vấn đề này liên tục thay đổi vì nhiều dự án đang nỗ lực triển khai các giải pháp tốt nhất có thể.

Đối với tôi, tôi rất lạc quan về sự lan rộng của DEX và tôi hy vọng rằng Ethereum sẽ có thể cung cấp cho DEX một nền tảng thích hợp và hoạt động ổn định mặc dù số lượng dự án ngày càng tăng. Không cần phải nói, không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi đang xây dựng hệ thống hợp đồng thông minh liên quan đến DCB của mình trên Solidity, vì chúng tôi tin rằng phát triển trên Ethereum sẽ mang lại hiệu quả. Điều này không có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ hệ thống PoW dựa trên SHA256 của mình, nhưng nó có nghĩa là chúng tôi đang xem xét các quy trình nhất định thông qua lăng kính toàn cầu và cách tiếp cận này cũng bao gồm tầm quan trọng của việc phấn đấu đạt được hiệu quả.

@norbert.goffa

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: