Giải thích về Block 5GB Giao thức RIFT

Giao thức RIFT cho phép tạo các Khối nhỏ không được khai thác. Các khối nhỏ này có khả năng chứa tối đa 25 MB thông tin mỗi khối và phải được tham chiếu đến khối đã khai thác thông qua một hệ thống băm phức tạp. Hiện tại, Giao thức RIFT cho phép tối đa 200 Khối nhỏ trên mỗi khối được khai thác; tổng cộng 5 GB thông tin cho mỗi khối được khai thác.

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2019 lúc 19:59:46, khối số 310280 đã được khai thác trực tiếp trên mạng ILCOIN . Khối này chứa 5.056.636.994 byte thông tin; chứng minh các khối có khả năng lưu trữ 5GB thông tin.

https://ilcoinexplorer.com/block/000000000000027b27a4df36d444336756ba14c71d2bbd6af91442166447dcdc

Do thời gian rèn khối nhanh chóng trên mạng trực tiếp ILCOIN (trung bình 3 – 5 phút), cần phải lấp đầy không gian khối theo một cách khác vì ngay cả các loại tiền điện tử tiên tiến nhất cho đến nay cũng không cần một khối lớn như vậy mà chỉ sử dụng giao dịch và không lưu trữ dữ liệu. Khối được lấp đầy bằng cách sử dụng các giao dịch do Nhóm phát triển ILCOIN tạo ra và được khai thác làm bằng chứng về khả năng lưu trữ thông tin trên chuỗi của Giao thức RIFT.

Lượng dữ liệu tối thiểu cần thiết để chi phối một giao dịch là 232 byte. Để tính toán số lượng giao dịch tối đa thô có thể có trong một khối, bạn chỉ cần chia kích thước giao dịch tối thiểu cho dung lượng khối tối đa.

Tuy nhiên, phép tính này sẽ chỉ tạo ra số lượng giao dịch tối đa có thể có trên mỗi khối và không đại diện cho việc sử dụng trong thế giới thực.

Một người đọc nhạy bén có thể nhận thấy tổng số giao dịch trong khối 310280 chỉ có con số 49567. Như đã đề cập trước đây, các giao dịch trong khối 310280 được tạo bởi Nhóm phát triển ILCOIN để đạt đến giới hạn của khối. Không phải mọi giao dịch đều có cùng trọng lượng (kích thước bộ nhớ) trong blockchain. Để giải thích, chúng tôi sẽ xem xét hai giao dịch khác nhau trong khối 310280:

01. Ví dụ đầu tiên là 2000 ILC được chuyển từ ví  

  • 1Dmxf8SZLBQ9ENMzKgCmasTwtomz2z42xK
https://ilcoinexplorer.com/tx/8a2949b2d237849f41143f664e5481e0fc18c3bb1cb92e9680337289875492f8

Như chúng ta có thể quan sát, giao dịch này có trọng lượng là 258 byte. Số lượng ILCOIN được gửi và số lượng địa chỉ gửi và /hoặc nhận ảnh hưởng đến trọng lượng của giao dịch.

02. Ví dụ thứ hai là 100 ILC được chuyển từ ví 

  • 1M8aRZEhKk93BPvEfR6NtB7XPU26iadMxE
https://ilcoinexplorer.com/tx/f0907701777367bc6c260be4533f3af20cb00c6110989432577456b41ade7f4c

Trong giao dịch này, mặc dù số lượng ILCOIN được chuyển nhỏ hơn, nhưng chúng ta có thể thấy rằng trọng lượng của giao dịch lớn hơn nhiều là 102160 byte. Điều này là do có ba nghìn ví nhận. Mỗi ví nhận được coi là một giao dịch riêng lẻ theo trọng lượng byte vì mỗi phần ILC được chuyển cần một hàm băm khác nhau để phân biệt nơi ILC sẽ kết thúc. Tuy nhiên, khối 310280 tính ba nghìn bộ phận này chỉ là MỘT giao dịch trong 310280.

https://ilcoincrypto.com/documents.htm

Comment (1)

  1. Vương Lê
    Vương Lê

    Bài viết rất hay!

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: