Blockchain là gì ?

Một blockchain hoạt động giống như một cuốn sách lớn trên internet ta gọi đó là sổ cái. Cuốn sổ này theo dõi số tiền mà mọi người có. Một khối duy nhất trong chuỗi khối giống như một trang trong một cuốn sách. Bạn chỉ có thể lắp rất nhiều từ trên một trang trước khi trang đó đầy và bạn phải sử dụng từ tiếp theo.

Blockchain ghi lại mọi lần chuyển tiền. Điều này đảm bảo rằng không ai có thể chi tiêu cùng một số tiền của mình hai lần. Nếu bạn có một ILCOIN và gửi nó cho bạn bè hoặc một cửa hàng trực tuyến, người nhận bây giờ có quyền kiểm soát ILCOIN đó và bạn không thể sử dụng nó nữa.

Blockchains đã giải quyết một vấn đề lớn trong thế giới kỹ thuật số. Khi tôi gửi cho bạn một bức ảnh trong email, tôi thực sự chỉ gửi cho bạn một bản sao của bức ảnh đó và sau đó, cả hai chúng ta đều có một bản sao. Tôi có thể gửi cùng một bức ảnh đó cho người khác sau này. Blockchains cho phép những thứ kỹ thuật số chỉ tồn tại ở một vị trí tại một thời điểm. Đây là một trong những lý do chính khiến các blockchain đổi mới. Tiền kỹ thuật số sẽ không hoạt động nếu tôi có thể gửi cho bạn một bản sao số tiền của tôi và sử dụng nó lần thứ hai sau đó.

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: